GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
TR
EN


DUYURULAR
ETKİNLİKLER
Anasayfa

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programımızın temel amacı, hedeflenen hizmet sektöründe yer alan uygulamaları, gereksinmeleri, yenilikleri kavrayacak, bu sektörde etkin olabilecek, düşünen, problem çözen, girişimci ve analitik düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu doğrultuda muhasebe ve vergi mevzuatının gerektirdiği bilgi birikimine sahip, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak nitelikli ara elemanları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Ayrıca DGS, yeniden sınava girmek veya sınavsız açık öğretime geçmek suretiyle lisans eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimize lisans eğitimlerinde daha başarılı olmalarını sağlayacak sağlam bir temel oluşturmak bir diğer amacımızdır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerine muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimize; alanı ile ilgili paket programları (Akınsoft Wolvox, ETA, LOGO, MS Office Araçları) çalıştırabilme, bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilme, ticari hayatta kullanılan defterleri (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler, kendi istek ve yeteneklerine göre, muhasebe bürolarında, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedir.

 

 DGS ile geçiş yapılabilecek üniversitelerin lisans programları;
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonomi
İktisat
İşletme
İşletme  Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Denetim
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve LojistikCopyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016